TIENS SLOVAKIA, s.r.o.
Mierová 85
821 05 Bratislava
Slovakia
Tel.č.: +421 2 4363 1976-77
Website: www.tienssk.sk
Facebook: Tiens Slovakia
YouTube: TIENSsk
   
   

                                                                  

ZAMESTNANCI kancelárie TIENS SLOVAKIA, s.r.o.

Otváracie hodiny kancelárie TIENS SLOVAKIA:

Pondelok: 08.00 - 16:30 hod.
Utorok: 08.00 - 18:00 hod.
Streda: 08.00 - 16:30 hod.
Štvrtok: 08.00 - 16:30 hod.
Piatok: 08.00 - 16:30 hod.

Obedňajšia prestávka každý deň: 12:00 - 13:00 hod.

Toto je jediná oficiálna internetová stránka spoločnosti TIENS SLOVAKIA, s.r.o.
Spoločnosť TIENS SLOVAKIA, s.r.o. nenesie zodpovednosť za informácie, ktoré sa môžu vyskytovať na iných stránkach týkajúcich sa spoločnosti TIENS alebo o produktoch spoločnosti TIENS, a to vrátane organizačnej štruktúry, Kompenzačného a odmeňovacieho plánu, zloženia, účinkoch a/alebo cien výrobkov.